Български
Начало

За нас

„Родна земя холдинг” АД е акционерно дружество, регистрирано в Бургаски окръжен съд на 10.03.1998 г., след преуреждане дейността на Приватизационен фонд “Родна земя” АД по реда на чл. 277 от Търговския закон по решение на общото събрание на акционерите му от 28.02.1998 г.


На 18 март 2014 г. приключи процедура по преобразуване чрез вливане в Родна земя холдинг АД на десет дружества, както следва: Ти ей би риъл естейт ООД ЕИК 200448023, Маримекс 77 ЕООД ЕИК 130851004, Шампиньон ЕООД ЕИК 124617299, Ловешки мелници 2005 ЕООД ЕИК 130186558, Анитас 2003 ЕООД ЕИК 131131931, Оранжериен комплекс Стрелча ЕООД ЕИК 202630633, Оранжерии Генерал Тошево ЕООД ЕИК 202634553, Кюстендилски мелници ООД ЕИК 202608149, Демира С ООД ЕИК 130841421 и Винена индустрия ЕООД ЕИК 130921424.


Целта на извършеното преобразуване чрез вливане е подобряване на капиталовата позиция на Родна земя холдинг АД, като Дружество със значителен потенциал за бъдещо развитие. Чрез преобразуването бе постигнато обединение на компании със сходен предмет на дейност, вкл. притежаваните от тях активи (мелнични комбинати, оранжерийни комплекси, недвижими имоти и др.) и постигане на сенергетичен ефект от дейността. Бизнес стратегията на дружеството ще бъде насочена към управление на инкорпорираните бизнеси, развитие на планирани проекти, за осъществяването на които дружеството ще разполага с по-солидна основа и ще се търсят основно чуждестранни партньори.