Български
Начало

Общото събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД ще бъде проведено на 14.07.2014 г.

22/05/2015

Съгласно изискванията на чл. 227 ал.3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД ще бъде проведено на 14.07.2014 г. от 16.00 на същото място и при същия дневен ред -->  Протокол