Български
Начало

В Търговски регистър към АВ са вписани промени в състава на съвета на директорите на Родна земя Холдинг АД

22/05/2015

На 01.10.2014 г. в Търговски регистър към АВ са вписани промени в състава на съвета на директорите на Родна земя Холдинг АД.От длъжността член на Съвета на директорите на дружеството, бяха освободени, лицата Виктория Иванова Тепавичарова и Росица Железова Герджикова. За нови членове на Съвета на директорите на дружеството са вписани Бисер Лозков Лозев и Стиляна Иванова Грозданова.