Български
Начало

КЗК разреши на "Родна земя холдинг" АД да придобие мажоритарен пакет от акциите с право на глас от Хедус АД, притежаващо 100% от капитала на Баумакс България ЕООД

22/05/2015

На 20.01.2015г. , КЗК разреши на "Родна земя холдинг" АД  да придобие мажоритарен пакет от акциите с право на глас от Хедус АД, притежаващо 100%  от капитала на Баумакс България ЕООД. Баумакс България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност,регистрирано в София, България на 11 октомври 2004г. Дружеството е с основен предмет на дейност - търговия на дребно за строителството и дома. Дружеството развива дейността си, в 8 хипермаркета, позиционирани в 7-те най-големи градове в България. Баумакс България ЕООД е най-голямата търговска верига от типа "Направи си сам" в България, с търговска площ от над 105 000 кв.м. Търговските обекти на Дружеството ежедневно се посещават от повече от 15 000 клиента. Към 31.12.2014г. в дружеството работят 514 служители.