Български
Начало

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите

22/05/2015

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК,свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД на 01.03.2012 г. от 15.00 часа, в седалището на дружеството в гр. Добрич, бул. “Трети март” №47. Поканата за свикването, както и писмените материали за общото събрание са публикувани в секция” За инвеститори” – „Събрание за акционери”. Допълнителна инфромация, можете да получите на е-mail: info@rodnazemya.bg