Български
Начало

Събрание за акционери на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД

 
18.08.2014 година
14.07.2014 година
30.06.2014 година
29.05.2014 година
28.02.2014 година
09.09.2013 година
12.07.2013 година
08.11.2012 година
10.08.2012 година
01.03.2012 година

Пълномощни за представителство на акционер на общото събрание:

28.03.2011 година