Български
Начало

Събрание за акционери на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД

 
10.09.2018 година
 
30.06.2018 година
 
03.07.2017 година
 
07.07.2016 година
 
29.06.2015 година
 
18.08.2014 година
14.07.2014 година
30.06.2014 година
29.05.2014 година
28.02.2014 година
09.09.2013 година
12.07.2013 година
08.11.2012 година
10.08.2012 година
01.03.2012 година

Пълномощни за представителство на акционер на общото събрание:

28.03.2011 година